České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP
Nadace prof. Rösche

Milé kolegyně, milí kolegové,


dovolte mi vás jménem organizačního výboru pozvat na jarní sympozium České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP. Letos to bude již XXI. pracovní sympozium. V tomto roce se setkáme po pěti letech opět v malebném jesenickém městečku Velké Losiny. Sympozium bude věnováno z velké části a ve spolupráci s Cerebrovaskulární sekcí Neurologické společnosti ČLS JEP problematice diagnostiky a léčby iCMP, v návaznosti na letošní Belánovy dny pak pokročilým technologiím v endovaskulární léčbě aneurysmat abdominální aorty a některým jejím kontroverzním otázkám. Vaše aktuální vědecké výsledky i v jiných oblastech intervenční radiologie budete moci prezentovat, jako již tradičně, v části věnované variím. Součástí sympozia bude rovněž sekce přednášek radiologických asistentů a sester věnujícím se intervenční radiologii.

Ve Velkých Losinách bychom rovněž chtěli navázat na velmi úspěšnou charitativní akci „Běh pro světlušku“, a vytvořit tím tradici, která nám všem přispěje k udržení fyzické kondice a současně pomůže potřebným.

Doufám, že pro vás bude jak odborný, tak společenský program, který připravil organizační výbor spolu s výborem CSIR ČLS JEP, hodnotný a atraktivní.


Těšíme se na setkání.

Za organizační výbor a výbor CSIR ČLS JEP


Martin Köcher

Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc

Copyright © csir2016.cz

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookies. Použitím webu s tím souhlasíte. ... zobrazit podrobnosti

Již nezobrazovat ×